Vítejte na našich stránkách

Vdova, vdovství

"Když Bůh stvořil ženu, byla to kost z mých kostí a tělo z mého těla, řekl o ní první člověk Adam (Gn 2,24) a dále čteme, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem (Gn2,24). To Bůh rozhodl a vybudoval ženu z mužova nitra a přál si, aby spolu žili v lásce a měli potomky. Tímto biblickým pohledem se dá vysvětlit, proč smrtí manžela umírá polovina jejího „já“, proč je její vlastní bytí otřeseno ve svém základu. Otázka jak dál žít bez toho, který stál dlouhá léta po jejím boku, jak najít vnitřní rovnováhu, radost a naději, jak znovu najít své ženství a přimět srdce k lásce, zůstává dlouhé měsíce, někdy i roky, jejím společníkem. Je to období bolestné, plné vnitřních i vnějších bojů, na které není žena připravena."Slova nejvyššího pastýře olomoucké diecéze Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa

"Po právní stránce je vdova svobodná, protože smrtí manžela skončila platnost manželského slibu, v němž si oba slibovali lásku, úctu a věrnost až do smrti. O lásce však píše svatý Pavel, že nikdy nepřestává. Tak smrtí jednoho z manželů získává láska druhého jinou podobu. Může se projevovat modlitbou za zemřelého, kterému je tímto způsobem možné pomáhat k dosažení plné blaženosti v nebi. Může se věnovat společným potomkům. Může se věnovat dobročinnosti, která přispívá k šíření lásky vůbec, a taky oslavě Boha, která je nejvyšším projevem čisté lásky. Pokud se znovu vdá, aby žila pro novou rodinu, neudělá chybu. Pokud zůstane sama, je dobře, když dále rozvíjí svou lásku i úsilím o svatost, aby její modlitby za zesnulého manžela byly tím účinnější a aby také rostla její naděje na společné shledání v Boží slávě."

+Jan Graubner
arcibiskup olomoucký 

Zveme Vás:

P.Vojtěch Kodet
Štípa
(30. května 2016)

SVaV zve všechny ctitele Panny Marie na setkání s cílem oživit a posílit naši víru.
Více informací jsou k dispozici zde.


 

ITALSKÉ DOLOMITY,
(11. – 18. června 2016)

SVaV srdečně zve všechny milovníky hor na zájezd do Dolomit.
Více informací jsou k dispozici zde.
 

Slovenská Nimnica
(23.9. – 30.9.2016)

SVaV srdečně zve na léčebný pobyt seniorů v kouzelném prostředí nedalekých lázní.
Více informací jsou k dispozici zde.


 
 

Plán akcí na rok 2016

 

Další informace, odkazy

 

Napsali o nás

 

Nástěnka

 

Prosba o modlitbu


Prosíme o vzpomínku v modlitbě na naši sestru Martu, která je po operaci umělé chlopně srdce a tohoto času se zotavuje v lázních.

P.Václav Altrichter je po operaci nohou, a v současné době probíhá náročná rehabilitace. Potřebuje naše intenzivní modtlitby. Děkujeme

Papež František prosí o modlitby za rodiny a migranty, kteří utonuli v noci na 19.4. ve Středomoří při útěku ze svých domovů na italský ostrov Lampedusa.
 • Číst dál…


 • Naléhavě se hledá dárce kostní dřeně!
 • Dopis od nemocné maminky
 • Přidejme k hledání i své modlitby pro nemocnou maminku malých děvčátek. Děkuje Liduška a její přátelé !


  Zveme Vás


  Poutě na SVATÝ ANTONÍNEK_2016
 • odkaz


 • Duchovní obnova, vede P.Elias Vella, Sv.Antonínek
  19.-24.června 2016
 • odkaz


 • Svatý Antonínek, 15:00 mše svatá, slouží novokněz P. Josef Slezák, 15. května 2016
 • odkaz


 • ZÁJEZD NA TURZOVKU
  sobota 23. dubna 2016
 • odkaz


 • Zveme všechny na již tradiční noční pěší postní pouť ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn.
  (11. 3. 2016 - 12. 3. 2016)
 • odkaz


 • Zveme vás k poslechu poutavého příběhu malého, těžce nemocného chlapce. Oskar má leukémii a růžová paní z nemocnice se mu stává přítelkyní, která mu odhaluje velikost Boží lásky. I přes smutný závěr je celý příběh povzbuzením na cestě víry. Přejeme pěkné chvíle při poslechu.
 • odkaz mp3


 • UPLEŤ ČTVEREC ! Výzva pro všechny milovnice ručních prací <
 • odkaz


 • Společenství vdov a vdovců nabízí pomoc všem, kteří ztratili svého životního partnera, cítí se osamělí, hledající a potřebují pomoc ve svých starostech
 • odkaz


 • TERAPIE SMÍŘENÍ NEST
 • odkaz


 • Zveme vás na zajímavou a působivou besedu se dvěma psychology o hledání a nalézání smyslu života.
 • odkaz


 • Zveme k modlitbě novény "K Božímu milosrdenství", která se začíná na Velký pátek a končí před druhou velikonoční nedělí. Ustanovil ji sv. Jan Pavel II, 30 dubna 2000
  odkaz:
 • novéna

 •  

  Starozákonní vdova JUDIT

  #


  Svému Bohu chci zpívat novou píseň.

  Pane, jsi veliký, jsi slavný,

  obdivuhodně, silný, neporazitelný.

  Ať ti slouží všecko tvorstvo!

  Neboť ty jsi řekl a tvorové byli,

  seslal jsi svůj dech a byli vytvořeni

  a nikdo nedokáže odolat tvému hlasu.

  (Jdt 16, 13-14)


  Čím oslovuje Judit i dnešní vdovy


  Hlavní hrdinka knihy Judit, která stojí ve

  středu celého příběhu je krásná, moudrá,

  zbožná a odvážná žena.

  Po smrti svého manžela zůstala

  sice hmotně zabezpečena,

  ale její život byl rozpůlen.   
   

  Správce stránek: Josef Sukup