Michael znamená: „Kdo je jako Bůh?“


Velebný kníže andělských kůrů, statečný obránce Nejvyššího Boha, vroucný milovníku Boží slávy, postrachu vzbouřených andělů a radosti andělů spravedlivých, svatý archanděli Michaeli, v touze patřit mezi tvé ctitele se ti odevzdávám a zasvěcuji.

Odevzdávám pod tvou bdělou ochranu svou rodinu, práci, přátele a všechno, co mám. Jsem jen ubohý hříšník a neméně ubohá je i moje oběť, ale ty nepohrdáš city mého srdce. Pamatuj, že ode dneška jsem pod tvou zvláštní ochranou, a proto tě prosím, neopouštěj mě po celý můj život.

Vypros mi u Pána odpuštění mých četných a těžkých hříchů, milost milovat celým srdcem mého Boha, drahého spasitele Ježíše Krista, nejlíbeznější Pannu Marii a všechny lidi, mé bratry, milované Bohem Otcem a vykoupené Synem Božím.

Vyprošuj mi veškerou pomoc potřebnou k získání slávy nebeské koruny. Chraň mě vždycky před nepřáteli mé duše, především v posledním okamžiku mého života. Přispěj mi na pomoc, slavný archanděli, buď se mnou v mých duchovních bojích, vzdal ode mě pekelnou moc zpronevěřivšího se pyšného anděla, kterého jsi přemohl a pokořil, když jste bojovali na nebi.

Uveď mě před trůn nejvyššího Boha, ať spolu s tebou, svatý Michaeli archanděli, a se všemi ostatními anděly zvěstuji čest, slávu a chválu toho, který žije a kraluje na věky věků. Amen.

(Modlitba sv. Jana Pavla II. Z Monte Sant’Angelo, Itálie, 24. Května 1987)

(Převzato z knihy Modlitby Jana Pavla II., vydalo KNA 2010, s. 85)