Modlitba kardinála Merciera k Duchu svatému


mechelensko – bruselského arcibiskupa (1851 – 1926)

„Ukáži vám tajemství svatosti a štěstí: každý den na pět minut ztište své myšlenky a představy, zavřete oči před všemi smyslovými věcmi a sluch před všemi hluky světa, abyste mohli vejít do svatostánku své pokřtěné duše, tohoto chrámu Ducha svatého, a tam říci:

Duchu svatý,
duše mé duše,
klaním se ti;
osvěcuj mne,
veď mne,
posiluj mne
a utěšuj mne.
Říkej mi,
co mám udělat,
a přikazuj mi,
abych to dělal.
Slibuji, že se ti podřídím ve všem,
oč mne požádáš,
a že přijmu vše,
co se z tvého dovolení bude dít.
Jen mi ukazuj,
co je tvá vůle.

Budete-li to dělat, prožijete svůj život v radosti a v pokoji, i v trápeních budete mít hojnost útěchy, neboť milost vám bude dávána úměrně zkouškám, stejně jako síla je snášet, a plni zásluh budete dovedeni až k branám ráje. Tato podřízenost Duchu svatému je tajemstvím svatosti.“