Modlitba Karla Rahnera k Duchu svatému


„Přijď, Duchu svatý, Duchu Otce i Syna, přijď, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje,důvěry, síly a svaté radosti.
Přijď, tajemný jásote v slzách světa, přijď, vítězný živote v smrti země, přijď, otče ubohých, zastánce utištěných, přijď, světlo věčné pravdy, přijď, lásko vlitá do našich srdcí.
Nemáme nic, co by tě mohlo přinutit, a proto důvěřujeme. Naše srdce se ve skrytu bojí tvého příchodu, protože jsi nezištný a jemný, protože jsi jiný než ono. Máme však nejpevnější přislíbení, že přesto přijdeš. Přijď tedy, přicházej den ode dne nově a více.
Spoléháme na tebe; na koho jiného se můžeme spolehnout? Milujeme tě, neboť jsi láska sama. V tobě máme Boha za Otce, neboť ty v nás voláš Abba – milý Otče.

Děkujeme ti, oživovateli, Duchu svatý, že v nás přebýváš, že ty sám chceš v nás být pečetí živoucího Boha. Pečetí na jeho vlastnictví.
Zůstávej při nás, neopouštěj nás v trpkých bojích tohoto života ani při jeho konci, až nás všechno opustí.

Přijď, Duchu svatý. Amen.“

Prof. Karl Rahner (*1904 +1984 Innsbruck) SJ, jeden z nejvýznamnějších teologů 20. století a nejvlivnějších osob 2. vatikánského koncilu (1962-65). Jeho Sebrané spisy mají 26 svazků.

(Převzato: Kodet,V. „Svatodušní novéna“ , Kna 1999, s. 46)