Odevzdání se Božímu milosrdenství


Akt odevzdání, kterým sv. Jan Pavel II. zasvětil svět Božímu milosrdenství dne 17. 08. 2002.

Bože, milosrdný Otče,
který zjevuješ svou lásku
ve svém Synu, Ježíši Kristu,
a vyléváš ji na nás
v Utěšiteli Duchu Svatém,
tobě dnes svěřujeme
osud světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným,
uzdrav naši slabost,
přemáhej všechno zlo
a dej všem obyvatelům země
poznat tvé milosrdenství,
aby v tobě, trojjediný Bože,
vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče,
pro bolestné utrpení
a zmrtvýchvstání svého Syna,
buď milosrdný k nám
i k celému světu. Amen.

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/698/12 ze dne 25. 6. 2012.
www.slavkovice.cz