Prosba o pokoru

„Pokora je vepsána do lásky. Přináší pokoj, který vyplývá ze spojení s milovaným, a přivádí k souladu s ním. Zraje v rovnováze a křehké harmonii mezi sebeláskou a láskou k druhým, prožívanou a viděnou z hlediska lásky Boží.“
Jen jako kajícník mohu zahlédnout stopy nekonečné Boží lásky, protože Bůh zkroušeným a pokorným srdcem nepohrdne (Ž 51,19) a pokorné zdobí vítězstvím (Ž 149,4). Na této cestě bude Ježíš vždy naším nejlepším učitelem. Sám nás vyzývá: "Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce (Mt 11,29)." Pokora je velkým darem a je třeba o ni pravidelně prosit.

Odpusť mi, Pane, každý den bez modlitby, vzpomínky na tebe, bez tvého slova. (1Tes 5,16)
Odpusť mi, Pane, všechna ta zbytečná, prázdná a nesmyslná slova, která jen více zamořovala tento zmatený svět, místo slov díků a chval, která ti právem náleží.(Mt 12,36)
Odpusť mi, Pane, každý rozhovor, ve kterém jsem neuměl naslouchat,nebyl laskavý, nedovedl povzbudit a usmát se, nedovedl se přiblížit duši druhého. (Mt 7,12)
Odpusť mi, Pane, všechny ty okamžiky, kdy jsem nedokázal projevit lásku člověku,který ji potřeboval, a sám jsem, bez vděčnosti tobě i lidem, přijímal mnohé dary. (Kol 3,14)
Odpusť mi, Pane, každé hodnocení a souzení, moralizování a ponižování druhého člověka. (Mt 7,1)
Odpusť mi, Pane, všechny chvíle, ve kterých jsem se staral o uspokojení pouze svých potřeb a svého života a byl lhostejný k utrpení duše i těla druhého člověka. (Mt 25,10)
Odpusť mi, Pane, všechny snahy po uznání, po obdivu, po pozornosti a moci, každý projev sebestřednosti a pýchy. (Mk 8,34)
Odpusť mi, Pane, každý skutek, který jsem vykonal ze své moci a své vůle, a neptal se po vůli tvé. (Mt 7,21)
Odpusť mi, Pane, všechny ty roky, kdy jsem si nasazoval masku pro své okolí a nedokázal se postavit v pravdě ani před tvou tvář. (J 8,32)
Odpusť mi, Pane, i hřích nelásky k sobě. Každou myšlenku, slovo i čin, kterými jsem se zraňoval, ubližoval si na těle i duši, tyranizoval sebe i okolí (Mt 22,39) a zapomněl, že TY JSI LÁSKA SAMA . (1 J, 4,16)

Dovol mi, abych mohl padnout do tvé náruče a tuto lásku jako nový člověk konečně zakusit.

ap