Deset pokynů pro duchovní život


Krátké sentence od biskupa z Fotiké Diadocha (5. stol.), účastníka Chalcedonského koncilu a významného starověkého spirituálního autora.

1. Víra. Myšlenka na Boha bez vášně.

2. Naděje. Únik milujícího ducha k tomu, co očekáváme.

3. Trpělivost. Stále setrvávat a vidět duchovním zrakem neviditelné, jako by bylo viditelné.

4. Bez lakoty. Tak horlivě chtít nic nemít, jako bývá horlivá touha mít.

5. Vědění. Zapomenout na sebe v proudu, jenž nás nese k Bohu.

6. Pokora. Stále zapomínat na své zásluhy.

7. Bez hněvu. Velká touha se nehněvat.

8. Čistota. Vnitřní smysl stále upjatý na Boha.

9. Láska. Vyrůstat v přátelství k těm, kteří nás urážejí.

10. Úplné přetvoření. V prožívání Boha pokládat za slast hrůzy smrti.

(Úryvek z díla Sto kapitol o duchovní dokonalosti. Český překlad převzat s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 1, 1947, a mírně jazykově upraven redakcí Revue Theofil).