Úvodní slova ke knize MODLITBY JANA PAVLA II


„Moderní člověk se zdá sebejistý, a přece, především v kritických okamžicích, musí uznat svou nemohoucnost: tehdy si uvědomuje, že nedokáže účinně jednat, a tak žije v nejistotě a ve strachu. Způsob, jak čelit nejen těmto citelným obtížím a osobním či společenským problémům, nabízí modlitba plná víry. Ten, kdo se modlí, neklesá na mysli ani tváří v tvář těm největším obtížím, protože si uvědomuje, že Bůh je s ním a že v jeho otcovském náručí nalézá útočiště, klid a pokoj ducha.“ (Z modlitby Anděl Páně sv. Jana Pavla II. dne 8. září 2002)

Tento den se zapisuje do dějin církve i papeže

Požehnáni ti, kteří den za dnem s nevyčerpatelnou štědrostí přijímají, Matko, tvou výzvu udělat, co řekne tvůj Syn ( srov. Jan 2,5 ), a kteří vydávají církvi a světu radostné poselství života inspirovaného evangeliem. Nade všechno jsi požehnaná, Služebnice Páně, ty nejposlušnější následovnice Božího volání. Zdrávas ty, která jsi zcela sjednocena se spásonosnou obětí svého Syna.
Matko církve, buď světlem Božímu lidu na cestě víry, naděje a lásky. Pomoz nám žít plnou pravdu Kristovy oběti za celou lidskou rodinu v současném světě. Svěřujeme ti, Matko, svět, všechny lidi a všechny národy, svěřujeme ti také toto zasvěcení se za svět a dáváme je v oběť tvému mateřskému srdci.
Neposkvrněné srdce Mariino, pomoz nám přemáhat nebezpečí zla, které se tak snadno zabydluje v srdcích dnešních lidí – zla, které ve svých nepředvídatelných důsledcích zatěžuje naši současnost a zdá se uzavírat cesty k budoucnosti.

Od hladu a války – vysvoboď nás!
Od atomové války, od nevyčerpatelného sebezničení a od všech válek – vysvoboď nás!
Od hříchů proti lidskému životu od jeho počátku – vysvoboď nás!
Od nenávisti a pošlapávání důstojnosti Božího dítěte – vysvoboď nás!
Od všech druhů nespravedlnosti v životě společnosti, států i mezi národy – vysvoboď nás!
Od pohrdání Božími přikázáními – vysvoboď nás!
Od snah zašlapat pravdu o Bohu v lidských srdcích – vysvoboď nás!
Od hříchů proti Duchu svatému – vysvoboď nás!

Matko Ježíšova, přijmi toto volání obtěžkané utrpením všech lidí a celých společností. Ať se ještě jednou v dějinách světa zjeví nekonečná moc milosrdné Lásky!
Ať zadrží zlo. Ať v Neposkvrněném srdci zazáří pro všechny světlo naděje.

Ze Zasvěcení Panně Marii Fatimské
během návštěvy na tomto potním místě
na poděkování za záchranu života.
Fatima 13. května 1982

(Převzato z knihy „Modlitby Jana Pavla II.“ – vydalo KNA r. 2010, s.47)