Duch svatý – duchovní GPSOtec Pat Collins CM (vincentinský kněz z Irska, vynikající kazatel, hudebník, profesor), který vyučuje spiritualitu na All Hallows College v Dublinu, prakticky vysvětluje, jak nás může Duch svatý oslovit a vést v každodenním životě.

„Musím se přiznat, že i mne, stejně jako mnoho mužů, fascinují technické vynálezy jako hodinky řízené rádiem, kapesní počítače, MP3 přehrávače a podobně. V současnosti patří mezi mé nejoblíbenější výkřiky techniky satelitní navigační systém, známý jako GPS. Toto zařízení ovládané počítačem používají zejména řidiči aut. Zadají do svého GPS místo, ze kterého vyjíždějí, a cíl; systém pak nalezne pomocí satelitů obíhajících naši zemi nejlepší cestu do cíle. Jsou dva způsoby navigace. Prvním je šipka ukazující směr na barevné mapě, která je na obrazovce. Druhým je ženský hlas dávající přesné pokyny. Pokud náhodou řidič udělá chybu, medový hlas mu ochotně nabídne nový způsob, jak dojet do cíle, a to bez jakéhokoli náznaku kritiky. Od té doby, co jsem si GPS zakoupil, jsem se nemusel podívat do mapy a ani jednou jsem se neztratil.

Mnohokrát mě napadlo, že Duch svatý je tak trochu jako duchovní GPS. Poskytuje těm, kteří jsou naladěni na Jeho inspiraci, vedení potřebné pro cestu k Bohu. Pokud někdy chybujeme nebo nejsme pozorní vůči jeho vnuknutí, Duch nás neodsuzuje. Namísto toho spíše navrhne jiný způsob, jak dojít k našemu cíli. Když jsem byl mladý, oblíbil jsem si následující modlitbu za Boží vedení, kterou napsal kardinál Mercier“ (pozn. viz také „Modlitba kardinála Merciera).

Duchu svatý,
Tebe miluje má duše, Tebe uctívám.
Osviť mne, posiluj mne, veď mne a utěšuj mne.
Ukazuj mi, co mám konat, a přikaž mi, abych to vykonal.
Slibuji, že se podřídím ve všem, co dopustíš v mém životě,
prosím jen: ukaž mi svou vůli a dej mi milost, abych ji naplnil.


(Převzato:www.cho.cz/clanky/duch-svaty-duchovni-GPS)