Vnitřní prázdnotaK osudným následkům blahobytu a bohatství
patří vnitřní prázdnota lidí. Mnozí mají
elegantní byt, přepychovou vilu, nejnovější
přístroje,
plné skříně a mrazící pulty, ale jejich srdce
je prázdné.
Seber jim auto, televizi, video a počasí,
a nebudou si mít o čem povídat.
Jsou beze zbytku prázdní. Bez fantazie, bez
myšlenky. Jsou jen kousek prázdné hmoty uprostřed jiné hmoty.

Braň se takovému způsobu života.
I ty jsi ohrožený. Neváhej klást odpor.
Nedej se zredukovat na automat,
který navenek funguje, ale uvnitř je mrtvý.
Hledej chvíle ticha, zamysli se v klidu,
ponoř se do rozjímání. Hledej Boha.
Nauč se s pochopením naslouchat druhým.
Přečti si obsahově náročnou knihu,
přemýšlej o hlubokých myšlenkách, které ti
nabízí.
Jdi svou vlastní cestou, žij svůj vlastní život.
Nedej nic na módní názory a nedej se zlákat
ničím,
co právě dnes chtějí lidé mít za každou cenu.

Užívej blahobytu,
raduj se ze všeho, co ti ulehčuje život,
ale nedopusť, aby si někdo mohl koupit tvé
srdce,
nedopusť, aby také tvůj duch zevšedněl
a nedopusť, aby se stal šedivým jako hmota
bez barvy, bez smyslu, bez života.
Radost a štěstí nepřicházejí nikdy zvenčí,
ale rostou uvnitř, v srdci člověka.

(Z knihy S láskou po celý rok)