Adventní úvahaBoha naleznete v bližním.
Od Ježíšova Vtělení se neposuzuje pravá zbožnost
podle hodin strávených na modlitbách, podle počtu mší sv. nebo sv. přijímání.
Pravá zbožnost je určena vztahem k bližním.
U posledního soudu nebudeme tázáni na to, jak jsme se zachovali k Bohu,
ale jak jsme se zachovali k bližnímu... /Mt 25, 31-37/.

Člověk ovšem musí jíst, aby mohl žít, ale nežije proto, aby jedl.
Když tedy říkám, že nebudeme posuzováni podle počtu mší nebo sv.přijímání, je to
totéž, jako kdybych řekl, že nebudeme souzeni podle počtu svých jídel.
Souzeni budeme podle jejich užitku, podle práce, kterou jsme pak mohli vykonat.
Nebudeme-li přijímat a modlit se, bude nám chybět síla milovat ostatní lidi, protože
láska přichází od Boha. Souzeni však nebudeme podle projevů své zbožnosti, ale
podle skutků své lásky.

Až se budeme představovat v nebi a budeme chtít uvést své jméno i své kvality,
bude nám nařízeno, abychom byli zticha.
Řeknou nám: “Mlč, přiveď svou ženu, přiveď svého muže, přiveď své děti, rodiče,
sousedy, spolupracovníky a ukaž nám je.
Ať o tobě mluví oni. Ať mluví za tebe. Ať je vidět život, jímž z tebe žijí a radost,
kterou mají, díky tobě. Ukaž nám v kom a v čem jsi měl své zalíbení.”
Jestli jsi měl zalíbení jen v sobě samém, nevím, jak to s tebou dopadne, i když sis
zachoval dušičku pěkně vyleštěnou, zabalil do uzlíčku a zahrabal do země...

A tak nezapomeň, od té doby, co je Bůh s námi, chce být hledán a nalézán
i milován v tvém bližním...

(Podle CM kalendáře z r. 1971- poslal P. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci Královéhradecké diecéze)