Opět o důchodcích, však to znáte, nebo brzy poznáte


"Nechcete si sednout, dědečku?"
"Ne, děkuji, chlapče, já jedu jen jednu stanici."
"Jen si sedněte, dědečku, nejste totiž v autobuse, ale v parku."

Vnouček se ptá babičky jedoucí na kole: "Babi, kam jedeš?"
"Na hřbitov, chlapče."
"A kdo doveze zpátky kolo?"

Přijde 98 letý děda k doktorovi na vyšetření. Doktor mu měří tlak a dělá další podobné úkony. Po vyšetření se děda ptá lékaře: "Pane doktore, kde bych mohl dostat AIDS?"
Lékař celý zhrozený se ptá dědka: "Proboha a na co by vám to bylo?"
Děda nelenil a pohotově odpověděl: "No, já jsem slyšel, že lidé s AIDSem žijou ještě 10 - 15 roků..."

Důchodce si stěžuje: "Mám stále větší potíže s pitím piva."
"Copak, zdraví?"
"Kdepak, peníze!"

"Pepíku, co jsi koupil babičce pod stromeček?"
"Fotbalový míč."
"Fotbalový míč? Vždyť babička nehraje fotbal."
"Právě proto. Ona mi koupila knížky."

Vnučka je na prázdninách u svého nahluchlého dědy. Jednou takhle vběhne do domu a nadšeně volá a ukazuje mu: "Dědo! Představ si, na zahradě nám vyrostla takováhle mrkev a takovéhle kedlubny!"
A děda na to: "A máš ho ráda, děvče?"

Jednou takhle přijelo před babiččin dům policejní auto a z něho vystoupili policista a dědeček. Policista vysvětluje babičce, že starý pán se ztratil v parku.
Babička povídá dědovi: "Prosím tě, jak ses mohl ztratit? Chodíš tam přece už třicet let!"
Dědeček se naklonil k babičce tak, aby policista nic neslyšel, a povídá: "No, já se vlastně neztratil, jen jsem byl unavenej a nechtělo se mi domů pěšky."

V Rusku se ptá zahraniční novinář stařečka: "Dědo, co budete dělat, až v Rusku nastane blahobyt?"
"Přežili jsme vojnu, přežili jsme bídu, přežijeme i blahobyt!"
"Pane doktore, můžu si i v důchodu užívat?"
"Ano, dědo, ale jen léky…“

Baví se dva dědečkové na lavičce. "Vidíš to, Karlík má novou holku."
"To u mě se druhá míza projevuje tím, že mi zase chutná krupicová kaše."

"Dědku, došla nám mouka. Vem si tašku a běž do obchodu."
"Ale babi, vždyť venku leje, že by ani psa nevyhnal." "A kdo ti říká, že máš vzít psa s ssebou?"

Povídá babička při oslavě svých 100. narozenin svému gynekologovi:
"Pane doktore, tak jsem si na vás zvykla. Kdo mě bude ošetřovat, až umřete?"

Přijde babka po dlouhé době k lékaři a doktor se jí ptá: "Tak co babi, pročpak jste u nás tak dlouho nebyla?"
"Já jsem byla nemocná, pane doktore…“

"Pane doktore, něco se mnou není v pořádku. Stále běhám za mladými děvčaty."
"Ale to je přece docela přirozené", uklidňuje staříka psychiatr.
"Ale já si nemůžu vzpomenout proč!"

Jak poznáte, že jste opravdu staří?
Když budete v učebnicích dějepisu číst věci, které si pamatujete z novin.
A budete si pamatovat, že to bylo trochu jinak.