To jsem já. Nebojte se!


K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho učedníci
uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to
přízrak, a strachem začali křičet.
Ježíš jim řekl: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!"
(srov. Mt 14, 25-29)

V Bibli nalezneme mnoho zmínek o strachu.
"Neboj se!" říkal Bůh prorokům,
"Neboj se!" pověděl Bůh Zachariášovi v chrámu,
"Neboj se!" řekl anděl Marii,
"Nebojte se!" řekl Ježíš apoštolům, když kráčel po moři,
"Nebojte se!" řekl jim po vzkříšení.

Víte, kolikrát se slova "nebojte se" v Bibli nacházejí?
Je to velmi zajímavé! Tři sta šedesát pětkrát! Tedy tolikrát, kolik má rok dní.
Jako by nám Bůh říkal neustále, den za dnem: „Nebojte se!“

"Nebojte se!
Otevřete, ba přímo rozrazte dokořán brány Kristu!
Otevřete svá srdce, své životy,
své pochybnosti, těžkosti,
své radosti a city jeho spásné moci
a dejte mu vstoupit do svých srdcí.
Nebojte se!
Kristus ví, co je v člověku.
Jedině on to ví! (Jan Pavel II. první slova po svém zvolení papežem)

Ve všech našich pochybnostech nám Ježíš jde vstříc a odpovídá:
"Vzmužte se. To jsem já. Nebojte se!" (Mt 14,27)