Mimořádný okamžik


Můj nejlepší přítel otevřel šuplík od komody své manželky a vyndal z něj balíček zabalený v krásném hedvábném papíře. Když ho rozbalil, spatřil jsem nádherné dámské prádlo z jemných krajek: „To jsem jí koupil, když jsme byli na dovolené.“

„Je to už spoustu let, ale nikdy si ho neoblékla. Čekala na nějakou mimořádnou a zvláštní příležitost. Teď je myslím ten správný okamžik.“ Přiblížil se k posteli a položil tu nádheru k ostatním věcem, které připravil pro pohřební službu. Jeho žena totiž zemřela. Pak se ke mně otočil a řekl: „Nikdy nic neodkládej na zítra. Každý okamžik je zvláštní a mimořádný.“

Nečekejme na chvíli, která bude zítra, za měsíc, za rok. Ten okamžik nemusí už přijít. Bůh nás učí naplno prožívat každý okamžik v Jeho přítomnosti. A jak? Ústy svého nám Syna říká, že On je cesta, pravda i život (J 14,6).
„Slávou Boží je lidská bytost, která je plně živá“ (Tertulián 2. stol.).