Zbožnost bez lásky je k ničemu


Ve dnech 28. – 29. dubna 2017 se papež František vydal na svou 18. zahraniční cestu do těžce zkoušeného Egypta.

Bratrské setkání papeže s koptským patriarchou Tavadrosem II. bylo zdůrazněním společné víry, ale i mučednické oběti. Zejména v dnešní době.

„Nejdražší bratře, jako je nebeský Jeruzalém jeden, je jediné i naše martyrologium – a vaše utrpení je také naším utrpením. Nevinná krev mučedníků nás sjednocuje,“ podtrhl František společné dědictví „obrovského šiku svatých a mučedníků“, kteří dosvědčují „skutečný ekumenismus krve.“

Sobotní homilii při mši svaté na vojenském stadionu v Káhiře papež František pronesl pro 20 tisíc věřících. Hovořil o emauzských mučednících, a přitom tvrdě pojmenoval neřest žité víry. „K ničemu je hojná účast na bohoslužbách, pokud jsou naše srdce zbavena Boží bázně a Jeho přítomnosti; k ničemu je modlitba obrácená k Bohu, pokud se nemění v lásku obrácenou k bratrovi; k ničemu je hojná zbožnost, není-li živena hojnou vírou a činorodou láskou…Před Bohem je lépe nevěřit, než být nepravým věřící, pokrytcem!“

Jediným přípustným extremismem je láska

Pravá víra totiž činí podle papeže více milosrdnými, poctivými a lidskými. Vede nás, abychom „v druhém neviděli nepřítele, kterého je třeba porazit, nýbrž bratra, kterého je třeba milovat, sloužit mu a pomáhat. A vede nás i k tomu, abychom „šířili, bránili a žili kulturu setkávání, dialogu, úcty a bratrství.“ Vždyť „Bohu se líbí pouze víra vyznávaná životem, protože pro věřícího je jediným přípustným extremismem láska! Jakýkoliv jiný extremismus není od Boha a nelíbí se mu!“

(Část článku je převzata z Katolického týdeníku č. 18/2017 s názvem: „Zbožnost bez lásky je k ničemu“).