Plzeň - meditační zahrada pana Luboše Hrušky


Letos se mi po několikaletém odkládání splnil sen,- na pozvání neteře a její rodiny jsem přijela s vnukem do Plzně, a s nimi mimo jiné zajímavosti města, navštívila meditační zahradu pana Luboše Hrušky, věnovanou obětem zla. Je tam i kaple Maxmiliána Kolbeho, měla jsem štěstí, protože vždy ve čtvrtek v 16 hod, je tam mše svatá. 28. 7. 2017, jsem s některými příbuznými na sv. Gorazda, prožila bohoslužbu a pak v klidu nádherné zahrady smeditovala utrpení Pána. Sochař Roman Podrázský vytesal nádherných, neobvyklých 14 zastavení, která jsou zakomponována do jedinečného lesoparku.

Je pravděpodobné, že mnozí toto místo znáte, ale pro ty, kteří zatím místo neznají, pár informací. Pan Hruška, narozen v r. 1927, vlastenec a ateista, byl chycen, při přechodu hranic republiky a prošel několika věznicemi. V 50-tých letech byly kriminály nesmírné utrpení, ale také místem, kde se mnozí lidé setkali s elitou národa, a nabyli mezi těmito osobnostmi vědomosti a víru, kterou neznali. Pan Hruška, po propuštění už nebyl ateistou, ale praktikujícím katolíkem, pokřtěným tajně ve vězení. Z lásky k Pánu, a také pro to, aby lidé nezapomínali, kolik utrpení, zvůle, bezpráví prožívalo mnoho lidí, kteří nesouhlasili s diktaturou proletariátu, použil velkého rodinného sadu, k vybudování, nádherného místa ztišení a zamyšlení pro návštěvníky dobré vůle. Všechna zastavení jsou mimořádná a neobvykle překvapivá, ale 14 té zastavení – Vzkříšení, zmrtvýchvstání, oslavení, se návštěvníkovi zapíše trvale do paměti. V kronice je mnoho díků a vzkazů. Některé jsem si opsala a předávám dál: „Děkuji Vám, táta umřel v Leopoldově.“ „Z této zahrady prýští ohromná síla, jsou to druhé Lurdy. Umění, víra, láska, odpuštění se snoubí v jeden celek, díky Vám.“

Ač zrušený sad, přesto vydává ovoce. AMEN!

Věra Vášová, Vsetín