Společenství ovdovělých tentokrát v Nimnici


Tip na pobyt v malých lázních u Púchova nám nabídla skupinka žen z Nedašovska, o níž lze bez nadsázky říct, že patří k pravidelným návštěvníkům tohoto kouzelného místa nad Nosickou přehradou. Ozdravný 8-denní pobyt naší skupinky (17 osob) se uskutečnil ve čtvrtém zářijovém týdnu – viděli jsme, zakusili jsme a s nadšením konstatujeme, že nabídka předčila naše očekávání.
Čím to, že je malá Nimnica tak oslovující? Vždyť u nás i na Slovensku existuje jistě mnoho proslulejších a větších lázeňských míst. Výlučnost tohoto místa bezpochyby tkví v tom, že tady je lidem nabízena komplexní péče. Kromě příjemného prostředí a rozmanitých procedur pro ozdravení těla je tady možné denně dopřát i své duši regenerační péči. K tomuto účelu byl zde upraven a posléze ještě rozšířen suterénní prostor blízkého ubytovacího domu.V této velké kapli (150 sedících) je denně sloužena mše svatá. Ve všední dny mnoho volných míst nezbývá, v neděli počet židlí samozřejmě nestačí. Mnozí přichází i na modlitbu Růžence, nebo se připravit ke svátosti smíření…
Slováci jsou přesvědčeni, že požehnání tomuto místu přináší oběť mnoha bohoslovců a řeholníků, kteří byli v padesátých letech po zavření seminářů a řeholních řádů převeleni k PTP na „převýchovu“ a práci na „stavbě mládeže“ již zmíněné Nosické přehrady. Pamětní deska i dokumentující fotografie jsou umístěny poblíž velkého kříže, který stojí na kraji lesa u lázeňského vycházkového chodníku.
Když s díkem připočteme velmi příjemné vnější i vnitřní prostředí, laskavost a úslužnost personálu, dobré a rozmanité jídlo i krásné počasí, které nám přálo po celý týden, je výsledek jasný…. Dá-li Bůh, napřesrok se vrátíme!
(U větší skupiny je třeba udělat rezervaci míst dlouho dopředu, zájem je velký).

Marie Dubská